Mikrojesle:

Centrum, Znojmo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011396

Nám.Svobody, Znojmo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011398

Prům. zóna, Znojmo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011383

Tasovice CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/10011397

Dětská skupina Miniklub:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014322

 

Cíl projektů:

Rozšířením služeb péče o dítě v místě realizace chceme zlepšit podmínky pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi, umožnit jim vykonávat své zaměstnání v maximální míře, taktéž aktivně si hledat práci či se vzdělávat, zvyšovat svou kvalifikaci, popřípadě usnadnit rodičům návrat na trh práce po rodičovské dovolené.


Provozujeme dětskou skupinu a mikrojesle se specializovanou péčí o nejmenší děti. Nabízíme flexibilní provozní dobu tak, aby korespondovala s potřebami rodiny a celoroční provoz včetně letních prázdnin. Přispíváme tak ke zvýšení rovnosti žen a mužů na trhu práce v přístupu k výběru vhodného zaměstnání, profesnímu růstu a udržení si pracovního místa, popřípadě usnadníme návrat rodičů po rodičovské dovolené na trh práce. 

Zajištujeme cenově dostupnou a kvalitní péči o dítě. 

Větší počet kvalifikovaných pečujících osob nabízí nadstandartní a individuální přístup v péči o dítě. 

Díky projektům financovaných ze státních fondů a s podporou města Znojma, je možné nastavit nižší cenu školkovného a tím je služba dostupná širší skupině rodičů. Poskytnutá kvalitní péče o děti se projevuje také v zájmu o naše služby a naplněnosti v našich provozech.

 

Mateřské centrum Miniklub Znojmo od září 2013 zaměřilo svoji činnost na péči o děti 2-6 leté a jako nejvhodnější místo pro děti zvítězila budova Vodárny v Gránicích s nádhernou přírodou okolo. V roce 2017 jsme činnost rozšířili o pobočku v centru města.  Miniškolička, kde se děti adaptovaly na pobyt v MŠ, se stala nejžádanějším blokem našich aktivit. Přivedla nás tak na cestu pozvolného přechodu na dětskou skupinu, což je alternativa mateřské školky s možností nepravidelné docházky dítěte dle potřeby rodiny. Díky dotacím je toto pro rodinu velkou pomocí při návratu na trh práce. Po naplnění kapacity dětské skupiny a dle velké poptávky rodin jsme přirozeně vybudovali čtvery nové mikrojesle.

Pokračovali jsme v pořádání přednášek a školení dle aktuálního zájmu rodin, rozšířili jsme termíny letních příměstských táborů, účastnili  se na akcích pořádaných městem pro podporu fungování rodiny a mezigeneračních vztahů. V rámci koncepce rodinné  a seniorské politiky města Znojma jsme členem pracovní skupiny a plníme tak společně program pro péči o rodinu. V projektech vybudování mikrojeslí jsme se stali partnery města Znojma.


Více aktuálních informací o pořádaných akcích a fotografie z dění v Miniklubu najdete zde: www.facebook.com/MiniklubZnojmo?fref=ts

 

Podporují nás:

          
         
 

 

 

Kontakt

MC Miniklub Znojmo z.s. Dolní Česká 345/32
Znojmo
66902
722942855
miniklub-znojmo@seznam.cz