GDPR

 

Pravidla zpracování osobních údajů v souladu s GDPR 

 
 
Mateřské centrum Miniklub Znojmo z.s. dodržuje pravidla zpracování osobních údajů (GDPR), které se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016.
 
Zpracovávání veškerých osobních údajů podléhá následujícím pravidlům: 
1. Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účast uživatelů programové nabídky a služeb našeho centra.
2. Osobní údaje nám svěřené:
- veškerá data uchováváme pouze po dobu nutnou k jejich zpracování, a to pouze pokud je zpracování potřeba
- likvidujeme po té, kdy dotčená osoba přestane užívat programovou nabídku a služby našeho centra (nebo po době povinné archivace dokumentů stanovenými projektovými pravidly, případně pro účely kontrol ostatních orgánů) 
- přístup k těmto datům má pouze v nezbytně nutné rozsahu jen omezený počet pověřených osob zavázaných mlčenlivostí
- chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti nebo na základě smluvních podmínek a metodických nařízení jiných organizací a orgánů, které s námi spolupracují.

Kontakt

MC Miniklub Znojmo z.s. Dolní Česká 345/32
Znojmo
66902
722942855
miniklub-znojmo@seznam.cz