Dětská skupina Miniklub

Realizujeme projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006659 Dětská skupina Miniklub. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je rozšíření nabídky služeb péče o děti v místě realizace projektu a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi, zejména zaměstnanost žen. Konkrétně - vybudování a provoz dětské skupiny pro veřejnost, s kapacitou 6 dětí, na adrese Zámečnická 3, 669 02  Znojmo. Obsahem projektu je vybudování a provoz dětské skupiny pro veřejnost, v souladu s podmínkami výzvy a zák. 247/2014 Sb. Realizace projektu probíhá v období od 1.1. 2017 do 31.8.2019

Kontaktní osoba: Jolana Mamrilla, manažer projektu, +420 722 942 855

 

  • Pracujeme podle plánu výchovy a péče přizpůsobeného individualitě dítěte a jeho potenciálu.
  • Inspirujeme děti k poznávání a učení a k tvořivému přístupu.
  • Všechny naše učitelky a chůvy mají potřebnou kvalifikaci a dále se vzdělávají.
  • Umožňujeme různé formy docházky, každodenní nebo jen na několik dnů v týdnu, celodenní i dopolední. Přijímáme děti od dvou let i během školního roku.
  • Kapacita dětské skupiny je 6 dětí, o které pečují 2 učitelky a suplující učitelky či chůvy.
  • Stravování zajišťuje rodič a přináší dítěti stravu dle zvyklostí rodiny. 

Schválení pokračujícího projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014322

Od září 2019 rozšiřujeme obsazenost ve skupině na 11 dětí, 4 pečující osoby,  změna sídla - Dolní Česká 345/32, Znojmo

Pravidelné aktivity: návštěvy divadla, knihovny, vzdělávacích programů organizovaných městem Znojmem, hudebníčku, aj. 

 

Pečující osoby: Pavlína Dvořáková

                       Hana Toiflová

                       Sandra Bauerová

                       Eva Bohuslavová

 

 Přihláška dětská skupina Miniklub.odt (192071)

Smlouva o poskytování služby v DS Miniklub.odt (205095)

provozní řád dětské skupiny miniklub.odt (201116)

plán výchovy a péče v dětské skupině Miniklub.odt (203051)

 

 

 

 

Doporučení pro rodiče:

seznam doporučeného vybavení pro děti.odt (19,4 kB)

https://www.klubk2.cz/index.php/pro-rodice-olesska/prvni-den-ve-skolce

https://www.klubk2.cz/index.php/pro-rodice-olesska/desatero-pro-rodice

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

MC Miniklub Znojmo z.s. Dolní Česká 345/32
Znojmo
66902
722942855
miniklub-znojmo@seznam.cz