Eva Bohuslavová

 
 
Dětská skupina Miniklub - Včeličky
 

Vystudovala jsem gymnázium ve Znojmě a pokračovala pomaturitním studiem na pedagogické škole, které jsem v září 2020 doplnila maturitní zkouškou z pedagogiky zaměřené na předškolní věk. Praxi jsem získala jako vychovatelka a učitelka na prvním stupni základní školy, jak ve městě, tak na menších školách v okolí Znojma. Nyní pracuji v Miniklubu, jehož projekty mne zaujaly z důvodu malého počtu dětí ve třídě, který umožňuje individuální přístup ke každému dítěti a tím rozvoj jeho osobnosti. Jsem ráda, že mohu být u toho, kdy děti poznávají svět a pomáhat jim, při získávání prvních znalostí a dovedností.

 

Motto: „ Chceš-li slyšet pravdu, ptej se dítěte."  perské přísloví

 

Absolvované certifikované kurzy a workshopy MPSV:

  Logopedie u dětí předškolního věku

  Výchova srdcem

  Inspirace pro tvorbu plánu výchovy a péče 

  Komunikace s rodiči aneb táhneme za jeden provaz

  Zvládání náročných situací v mikrojeslích

  Bezpečné prostředí, prevence úrazů v mikrojeslích

  Jak na plán výchovy a péče v mikrojeslích

  Hrou k všestrannému vývoji

 

Kontakt

MC Miniklub Znojmo z.s. Dolní Česká 345/32
Znojmo
66902
722942855
miniklub-znojmo@seznam.cz