Karolína Félisová

Mikrojesle Žabičky

Pocházím z učitelské rodiny, vystudovala jsem Střední pedagogickou školu ve Znojmě, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Zároveň jsem úspěšně absolvovala akreditovaný kurz MPSV Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Nejvíce zkušeností jsem však získala výchovou mých dvou dcer, kdy jedna z nich posledním rokem studuje Vyšší odbornou školu zdravotnickou. Další zkušenosti s dětmi mám v rámci studijní praxe v MŠ, ZŠ a péčí o děti v soukromém sektoru. 
Od 1. 3. 2017 jsem nastoupila jako pečující osoba v MC Miniklubu v nově otevřených Mikrojeslích ve Znojmě a pečuji zde o nejmenší děti a snažím se tak rozvíjet  jejich osobnost.
 
Úspěšně absolvované akreditované kurzy MPSV:
Úvod do DS (provoz, BOZP, hygiena, předškolní péče)
Výchova srdcem
Logopedie u dětí předškolního věku
Inspirace pro tvorbu plánu výchovy a péče
BOZP v podmínkách DS
Bezpečné prostředí
Komunikace s rodiči aneb táhneme za jeden provaz

Kontakt

MC Miniklub Znojmo z.s. Dolní Česká 345/32
Znojmo
66902
722942855
miniklub-znojmo@seznam.cz