Pavlína Dvořáková

 
Dětská skupina Miniklub - sovičky
 
Pocházím z malé pohraniční vesničky Vratěnín a můj sen, stát se učitelkou se začal plnit v roce 2001, kdy jsem úspěšně ukončila vzdělání na střední pedagogické škole ve Znojmě maturitní zkouškou. Později jsem se stala ředitelkou MŠ ve Vratěníně, ale rodinný život a narození dvou synů na čas přerušilo můj profesní život.
Neustále jsem se však vzdělávala, absolvovala kurzy a školení. Také jsem si vyzkoušela práci s dětmi ve vícetřídních školkách ve městě, ale lépe se mi pracovalo v menším kolektivu dětí. Proto mne péče o děti v dětské skupině Miniklub naplňuje a obohacuje...
 
 

Úspěšně absolvované kurzy a workshopy:

Pedagogické centrum Znojmo

· Prevence poruch dětské řeči v MŠ a ZŠ – Logopedická prevence pro začátečníky

· Řízení předškolních zařízení, škol a školských zařízení – Odměňování ve školství po 1.1.2004

· Řízení předškolních zařízení, škol a školských zařízení – Hospodaření s rozpočtem škol

Národní institut dalšího vzdělávání

· Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Středisko služeb školám

· Prevence poruch dětské řeči – Logopedické pomůcky

· Řízení předškolních zařízení, škol a školských zařízení – Hospodaření s FKSP

· Hudba kolem nás – Rytmy zimy

Ministerstvo práce a sociálních věcí

· Workshop pro pečující osoby

· Adaptace a rozvoj dítěte

· Logopedie u dětí předškolního věku

· Inspirace pro tvorbu plánu výchovy a péče

· Výchova srdcem

· Bezpečné prostředí, prevence úrazů v mikrojeslích

· Komunikace s rodiči aneb táhneme za jeden provaz

· Zvládání náročných situací v mikrojeslích

· E-learningový kurz

· Jak na plán výchovy a péče v mikrojeslích

· Hrou k všestrannému rozvoji ditěte

  Jak řešit problémy a neshody na pracovišti

 
 
 
 

Kontakt

Miniklub Dolní Česká 345/32
Znojmo
66902
+420 722 942 855
miniklub-znojmo@seznam.cz