Mateřské centrum Miniklub Znojmo z.s.


Narozením dítěte se zásadním způsobem mění život jeho rodičům. Rodiny s dětmi mají specifický životní rytmus, který se odvíjí zejména od potřeb dětí. To co bylo dříve samozřejmostí se může stát naprosto nedosažitelným. A přestože dítě je obohacením, není jeho výchova vždy jednoduchá. 

Jak „úspěšně“ rodina období od narození po osamostatnění dítěte zvládne, úzce souvisí mimo jiné také s jejím širším sociálním zakotvením. Rodiny se mnohdy zejména v období, kdy vychovávají jedno nebo více menších dětí ocitají v sociální izolaci. Některým rodičům to může přinést „jen“ omezení společenských kontaktů, jiným pocit osamocenosti, ztrátu důvěry ve vlastní schopnosti nebo zkreslené sebehodnocení. Dlouhodobá nepohoda byť i jen jednoho člena rodiny oslabuje její soudržnost, dobré fungování i schopnost zvládat zátěžové a krizové situace, kterým se žádná rodina zcela nevyhne.

Rádi bychom tedy všem rodinám nabídli pomocnou ruku, a to nejen v péči o děti, ale i radou, sdílením dané situace či propojením na ostatní organizace města Znojma.

 

V RÁMCI NAŠICH AKTIVIT NABÍZÍME:

Péči o děti v zařízeních: Mikrojesle - berušky, motýlci, sluníčka, žabičky = budoucí dětské skupiny
                                   Dětská skupina Miniklub = Dětská skupina sovičky
                                   Herní a adaptační skupina Včelička
Dále pak: besedy a přednášky, odborné poradenství, aktivity pro rodiny, příměstské tábory

Kontakt

Miniklub Dolní Česká 345/32
Znojmo
66902
+420 722 942 855
miniklub-znojmo@seznam.cz